ชุด SQ (DLS/FOCAL)


ชุด SQ (DLS/FOCAL)
ราคา 39,900 บาท ราคาพร้อมติดตั้ง 

รายละเอียด

- Dls MC6.2
- Dls M326
- Harmotech V4
Harmotech V1
- Focal RSB-250

Visitors: 3,908,310