SMARTEYE-DVR-34STกล้องบันทึกหน้า-หลัง SmartEye จอทัชสกรีน 4 นิ้ว IPS ชัดพิเศษ - LCD Screen จอภาพขนาด 4 " IPS ชัดพิเศษ - Touch Screen จอภาพแบบระบบสัมผัสใช้งานง่าย - ปุ่มกดตัวเครื่องสามารถใช้งานได้เช่นกัน - 1080P ชัดทั้งเครื่องทั้งจอคอม - ระบบ WRD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน - มีไฟ LED หน้าเครื่อง กลางคืนเปิดเอง กลางวันดับเอง - สายกล้องยาวพิเศษถึง8 เมตร - Lens กล้องหน้ามุมกว้าง 170 องศา หลัง 120 องศา - รองรับ Micro SD Card สูงสุด 32 GB Class 10 - สินค้ารับประกัน 1 ปี

Visitors: 3,908,264