เครื่องเสียงรถยนต์ ชุด Upgrade 9 ราคา 17,500 บาท

เครื่องเสียงรถยนต์ ชุด Upgrade 9

ตู้ซับ XTL110P THUNDER LINK ซํบวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้ว ให้เสียงหนักแน่น เติมเต็ม เต็มอิ่มด้วยพลังเสีบงทุ้ม พร้อมชุดลำโพงคู่หน้า MTX RTS65 ]

Visitors: 3,908,105