ชุด Sound Stage 3 ราคา 71,900 บาท

ชุด Sound Stage 3 รุ่นนี้ เริ่มต้นด้วย  Processor ของ Musway รุ่น M4 เป็น Processor ที่มีเเอมในตัวกับลำโพงเเยกชิ้นคู่หน้า ของ FOCAL รุ่น PS 165V1 ล่วนลำโพงคู่หลัง เป็นลำโพงเเกนรวม ของ FOCAL รุ่น AC165 สำหรับ ซับวูฟเฟอร์ FOCAL SUB P25 DB 10" เสียงที่หวานเปิดกว้างเสียงสะอาดด้วย Harmotech s1

Visitors: 3,926,305