ชุด Sound Stage 4 ราคา 80,300 บาท

ชุด Sound Stage 4 เริ่มต้นด้วย Digital Sound Processor ของ Rainbow รุ่น DSP1.8  กับลำโพงเเยกชิ้นคู่หน้า ของ FOCAL รุ่น PS 165FX ล่วนลำโพงคู่หลัง เป็นลำโพงเเกนรวม ของ FOCAL รุ่น AC165 สำหรับ ซับวูฟเฟอร์ JL AUDIO 10WO Amfifier ของ ARC AUDIO XDI 850.5

Visitors: 3,932,727