ชุด Sound Stage 7 ราคา 199,000 บาท

ชุด Sound Stage 7 สุดเท่ห์อีกตัวกับ Processor ระดับตำนาน ZAPCO DSP-Z8IV (II)  โดยใช้แอมป์ของ FOCAL FPX 1.1000ขับซับวูฟเฟอร์ FOCALP25F ส่วนแอมป์ขับลำโพงแยกชิ้นใช้ FOCAL FPX 4.800 สำหรับ FOCAL รุ่น UTOPIA M165W-XP 

Visitors: 3,932,720