เครื่องเสียงรถยนต์ ชุด Front Stage 3 ราคา29,900 บาท

DSP MUSWAY D1Y  CLASS AB 4 ช่องพร้อม DSP 6 ช่อง ช่วยเพิ่มคุณภาพเสียง ควสมสมดุลที่สมบูรณ์แบบของเสียงที่ยอดเยี่ยม ซับยางอะไหล่ CD cdtaudio SUB-15H ลำโพงคู่หน้า HELIX F 62 C แยกชิ้น 2 ทาง คู่หลัง HELIX F6X ลำโพง 2 ทางรวมชิ้น เบรนด์คุณภาพจากประเทศเยอรมัน ให้เสียงอันสดใส สุ้มเสียง สุภาพ ไม่บาดหู
Visitors: 3,907,965