ลำโพงที่ดี
โดยปกติเสียงอะไรก็ตามที่ฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาติ และมีความชัดเจนเหมือน เสียงจริง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเป่าปาก, เสียงพูด, กระซิบ ฯลฯ ถือว่าเสียงเหล่านี้ คือ เสียงที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้ผลิตลำโพงเป็นจำนวนมาก ได้ออกแบบและคัดเลือกวัสดุต่างๆหลายประเภท เพื่อนำไปใช้ผลิตกรวยลำโพง ที่สามารถถ่ายทอดเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงจริง หรือถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นกรวยขับเสียง มีอยู่ด้วยกันหลายประเภทได้แก่ วัสดุที่ทำจากโลหะ (TITANIUM) ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ผลิตลำโพงทวีเตอร์ เพื่อให้ตอบสนองช่วงความถี่สูงได้ดี มีความชัดเจนสูง แม้ในระดับเสียงที่ดังมากๆ โดยให้ปลายเสียงแหลมที่ระยิบระยับ สามารถหยุดการสั่นตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสัญญาณดนตรีขาดหายไป
 
» Digital Research «

 
» Dls «

 
» Ecio «

 
» Emblaze «

 
» Focal «

 
» Jl «

 
» Kenwood «

 
» Kicker «

 
» Micro Precision «

 
» Morel «

 
» Mtx «

 
» Orion «

 
» Performace «

 
» Phonix Gold «

 
» Pioneer «

 
» Prism «

 
» Rainbow «

 
» Vibe «

Visitors: 3,940,626